Thread Mill Series

  • Giá bán: Liên hệ
  • Solid carbide thread mill provide faster cutting rates, longer tool life, better positional and dimensional accuracy and improved surface finish. Shorter cycle times and tighter tolerances translate into maximum machine utilizations, better part quality and optimum hole making cost savings. For material application is up to 68 HRC.

Sản phẩm cùng danh mục

SE 60X Series End Mill

Giá bán: Liên hệ

NiTiCo 30 Series End Mill

Giá bán: Liên hệ

Optimum Series End Mill

Giá bán: Liên hệ

SE 60 Series End Mill

Giá bán: Liên hệ

SE 45 Series End Mill

Giá bán: Liên hệ

SE 30 Series End Mill

Giá bán: Liên hệ

Alu Series End Mill

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook