Standard accuracy machine tool touch probes

  • Giá bán: Liên hệ
  • The ability of the probe mechanism to reseat after triggering to within 1 μm is fundamental for repeatability and good metrology.

Standard accuracy
(kinematic) probes

Machine type Transmission type Repeatability (2σ) Maximum recommended stylus length
OMP40-2 Small – medium Optical 1.0 µm 150 mm
OLP40 Turning centre Optical 1.0 µm 150 mm
OMP60 Medium – large Optical 1.0 µm 150 mm
RMP40 Small – medium Radio 1.0 µm 150 mm
RLP40 Turning centre Radio 1.0 µm 150 mm
RMP60 Medium – large Radio 1.0 µm 150 mm
LP2 Turning centre / grinder Hard-wired 1.0 µm 100 mm
JCP Manual machine Hard-wired 1.0 µm 42.75 mm
Primo™ Radio Part Setter Small – large Radio 1.0 µm 150 mm

Sản phẩm cùng danh mục

OMP40 Probe Kit Legacy

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook