Paralleyl Side Spline Hob

 • Giá bán: Liên hệ
 • Ordering Specifications (D×d×B×N)
  1. Out-diameter and tolerance for Parallel Side Spline(D) 2. Root-diameter and tolerance for Parallel Side Spline(d) 3. The width and tolerance for Parallel Side Spline(B)
  4. No of tooth for Parallel Side Spline(N)
  5. Amount of chamfer, grinding and LUG for Parallel Side Spline hob 6. Amount of grinding when it grinds during the process
  7. Standard and type for Hob
  Parallel Side Spline Hob can be divided into 1 type and 2 type. ex. As shown in the table below, it is divided into MAJ dia. and MIN dia.

Sản phẩm cùng danh mục

Dao phay lăn răng HOB - DTR

Giá bán: Liên hệ

DAO PHAY BÁNH RĂNG TIÊU CHUẨN

Giá bán: Liên hệ

DAO PHAY ĐĨA XÍCH

Giá bán: Liên hệ

DAO PHAY PULY

Giá bán: Liên hệ

Involute Spline Hob

Giá bán: Liên hệ

Dry Cutting Hob

Giá bán: Liên hệ

Worm Gear Hob

Giá bán: Liên hệ

Heavy Cutting Hob

Giá bán: Liên hệ

Carbide Hob

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook