Sản phẩm

Dry Cutting Hob

Giá bán: Liên hệ

http://jjtools.co.kr/data/cheditor/1601/017.gif

CBN-2SBCBN

Giá bán: Liên hệ

Resin Bond

Giá bán: Liên hệ

Worm Gear Hob

Giá bán: Liên hệ

CBN-2ECBN

Giá bán: Liên hệ

Dao phay cung R ngược

Giá bán: Liên hệ

Gear Shaper Cutter (Pinion Cutter)

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook