Non-woven Abrasives

Surface Conditioning disc

Giá bán: Liên hệ

Non-Woven Disc 4”

Giá bán: Liên hệ

Surface Conditioning Belt

Giá bán: Liên hệ

Flap Wheels

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook