NHỰA & KHUÔN MẨU

NHỰA Y TẾ

Giá bán: Liên hệ

KHAY B4

Giá bán: Liên hệ

KHAY A8

Giá bán: Liên hệ

Nhựa trong xe hơi

Giá bán: Liên hệ

Khuôn và nhựa ép chính xác

Giá bán: Liên hệ

KHAY A9

Giá bán: Liên hệ

Nhựa trong lĩnh vựa Y Tế

Giá bán: Liên hệ

Sản phẩm nhựa 4

Giá bán: Liên hệ

khuôn chai nhựa

Giá bán: Liên hệ

KHAY NHỰA

Giá bán: Liên hệ

KHAY G1

Giá bán: Liên hệ

KHAY B9

Giá bán: Liên hệ

KHAY B8

Giá bán: Liên hệ

KHAY B7

Giá bán: Liên hệ

KHAY B6

Giá bán: Liên hệ

KHAY B5

Giá bán: Liên hệ

KHAY B3

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook