Máy tiện TAKAMAZ

TAKAMAZ GSL-10L

Giá bán: Liên hệ

TAKAMAZ GSL-15 Plus

Giá bán: Liên hệ

MÁY TIỆN TAKAMAZ XC-100

Giá bán: Liên hệ

MÁY TIỆN TAKAMAZ XC-150

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook