LƯỠI CƯA THÉP

  • Giá bán: Liên hệ
  • Ứng dụng:
    : Thép cán, thép Cacbon, thép thanh các loại
    : Số vòng quay 70 - 160RPM * tuỳ thuộc vào đường kính
    ● Tăng năng suất d8e63 giảm thời gian gia công.
    ● Biên dạng răng chuẩn để tăng độ bóng bề mặt.

Sản phẩm cùng danh mục

LƯỠI CƯA NHÔM

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook