LƯỠI CƯA PCD CẮT NHÔM

 • Giá bán: Liên hệ
 • ● Application
  ● Work material ● Dimension
  アルミニウム / Aluminum
  エンジンブロック、シリンダーヘッド / Engine block, Cylinder head, wheel Diameter 280 - 800mm
  Kerf 2.0 - 10.0mm
  Teeth 28 - 180

Sản phẩm cùng danh mục

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook