Khoan Vát mép

  • Giá bán: Liên hệ
Designation
  Ø outils Ø de queue Longueur
utile
Longueur
totale
A-510T d04.00 Co5 spotting drill 90° Tnx 4.00 4.00 12.00 55.00
A-510T d05.00 Co5 spotting drill 90° Tnx 5.00 5.00 14.00 62
A-510T d06.00 Co5 spotting drill 90° Tnx 6.00 6.00 16.00 66
A-510T d08.00 Co5 spotting drill 90° Tnx 8.00 8.00 21.00 79
A-510T d10.00 Co5 spotting drill 90° Tnx 10.00 10.00 25.00 89
A-510T d12.00 Co5 spotting drill 90° Tnx 12.00 12.00 30.00 102
A-510T d16.00 Co5 spotting drill 90° Tnx 16.00 16.00 38.00 115
A-510T d20.00 Co5 spotting drill 90° Tnx 20.00 20.00 45.00 131

Sản phẩm cùng danh mục

Mũi khoan HSS của AMAYA - PHÁP

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook