HOB - DAO PHAY BÁNH RĂNG DTR

HOB - DTR

Giá bán: Liên hệ

Standard Gear Hob

Giá bán: Liên hệ

Roller Chain Sprocket Hob

Giá bán: Liên hệ

Timming Pulley Hob

Giá bán: Liên hệ

Involute Spline Hob

Giá bán: Liên hệ

Gear Shaper Cutter (Pinion Cutter)

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook