High-accuracy machine tool touch probes

  • Giá bán: Liên hệ
  • Unparalleled accuracy and repeatability make this technology the best choice for complex multi-axis work and machine calibration.
High-accuracy (strain gauge/ RENGAGE™) probes Machine type Transmission type Repeatability (2σ) 3D lobing Maximum recommended stylus length
OMP400 Small – medium Optical 0.25 µm ±1.00 µm 200 mm
OMP600 Medium – large Optical 0.25 µm ±1.00 µm 200 mm
RMP600 Medium – large Radio 0.25 µm ±1.00 µm 200 mm
MP250 Grinder Hard-wired 0.25 µm ±1.00 µm 100 mm
Scanning probe Machine type Transmission type Scanning measurement range2 Maximum scanning deflection
(typical)3
Maximum recommended stylus length
OSP60 Small – large Optical ±XY 0.3 mm
(0.012 in)
±Z 0.15 mm
(0.006 in)
±XY 0.80 mm
(0.031 in)
+Z 0.61 mm
(0.024 in)
150 mm

Sản phẩm cùng danh mục

OMP40 Probe Kit Legacy

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook