Flap Wheels

  • Giá bán: Liên hệ
  • Abrasive Nonwoven Flap Wheels Spindle Mounted
    The flap Wheels spindle mounted are nonwoven flap with spindle mounted on a 3 mm. or 6 mm

Sản phẩm cùng danh mục

Surface Conditioning disc

Giá bán: Liên hệ

Non-Woven Disc 4”

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook