Dry Cutting Hob

  • Giá bán: Liên hệ
  • -Dao chuyên gia công khô các loại bánh răng.
    -Lớp phủ tiên tiến nhất DH2 và DHS phù hợp cho gia công khô
    -Vận tốc cắt lớn, biên dạng gia công chính xác
    -Phù hợp cho các loại máy CNC.

Sản phẩm cùng danh mục

Dao phay lăn răng HOB - DTR

Giá bán: Liên hệ

DAO PHAY BÁNH RĂNG TIÊU CHUẨN

Giá bán: Liên hệ

DAO PHAY ĐĨA XÍCH

Giá bán: Liên hệ

DAO PHAY PULY

Giá bán: Liên hệ

Paralleyl Side Spline Hob

Giá bán: Liên hệ

Involute Spline Hob

Giá bán: Liên hệ

Worm Gear Hob

Giá bán: Liên hệ

Heavy Cutting Hob

Giá bán: Liên hệ

Carbide Hob

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook