DR Alu Series Drill

  • Giá bán: Liên hệ
  • High performance drill suitable for soft metal drilling, such as Aluminum, Copper, Zinc and Aluminium Alloys.

Sản phẩm cùng danh mục

DR 45 Series Drill

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook