ĐẦU DAO BT VERTEX ER

  • Giá bán: Liên hệ


SẢN PHẨM

KIỂU CÔN

CHỦNG LOẠI

L

K.LƯỢNG
(Kg)

MÃ SỐ

V-700

BT30

ER32

60

0.7

3031-303

V-703A

BT40

ER32

70

1.4

3032-305

V-703B

ER32

100

1.7

3032-306

V-704

ER40

80

1.7

3032-307

V-704B

ER40

100

2

3032-421

V-705

BT50

ER32

100

4.5

3033-305

V-706

ER40

100

4.6

3033-306

V-706B

ER40

150

5.7

3033-307

V-707

ER50

100

5.1

3033-308

V-710

BT30

ER11

60

0.5

3033-311

V-711

ER11

100

0.6

3033-312

V-712

ER11M

100

0.9

3033-313

V-713

ER16

100

0.8

3033-314

V-714

ER16M

100

0.7

3033-315

V-715

ER20

60

0.6

3033-316

V-716

ER20

100

0.9

3033-317

V-717

ER20M

100

0.9

3033-318

V-718

ER25

60

0.7

3033-319

V-719

ER40

70

1

3033-320

V-720

BT40

ER11

70

1.2

3033-321

V-721

ER11

100

1.5

3033-322

V-722A

ER11M

100

1.2

3033-323

V-723A

ER16M

100

1.5

3033-324

V-723B

ER16M

150

1.6

3033-330

V-724A

ER20M

100

1.6

3033-325

V-724B

ER20M

150

1.6

3033-331

V-725

ER25

70

1.3

3033-326

V-726

ER25

100

1.6

3033-327

V-727

ER50

90

2.2

3033-328

Sản phẩm cùng danh mục

Taper Cleaning Device

Giá bán: Liên hệ

Bàn map bằng đá

Giá bán: Liên hệ

Bầu kẹp HSK FMA(DIN)

Giá bán: Liên hệ

CÁC DỤNG CỤ GÁ KẸP CNC

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook