DAO PHAY VÁT MÉP

  • Giá bán: Liên hệ
 


45° Indexable Chamfer Mill. 00-99616-C02 BC10-C02-80. 00-99616-C04 BC12-C04-100. 00-99616-C06 BC12-C06-100. 00-99616-C10 BC10-C07-60. 00-99616-C20 BC12-C11-100. 00-99616-C30 BC16-C15-120. 00-99616-C40 BC20-C19-130. 00-99616-C50 BC20-C22-130. 00-99616-C52 BC25-C22-180. 00-99616-C1020-32. 00-99616-C1020-71. 00-99616-C3040-32. 00-99616-C3040-71. 00-99616-C5052-32. 00-99616-C5052-71.

 45° Indexable Chamfer Mill. N9GX04T002. N9GX060204. N9GX090308. NC2032. NC9071. 99616-C02, C04, C06 Cutting Data. 99616-C10~C 

Sản phẩm cùng danh mục

NC SPOTING DRILL

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook