Dao cắt rãnh 3 đầu TG-TGF

  • Giá bán: Liên hệ
  • Dao tiện rãnh xoay 3 đầu chịu được mài món cao chạy được đa vật liệu
    cán sử dụng chuyên dụng hoặc có thể ráp lỏng với dòng cán GBA_KYOCERA

Sản phẩm cùng danh mục

Dao Tiện Rãnh ATD___TS

Giá bán: Liên hệ

Dao Tiện Rãnh ATD___TM

Giá bán: Liên hệ

Dao Tiện Rãnh ATD__R_

Giá bán: Liên hệ

Dao Tiện Rãnh ATD___E

Giá bán: Liên hệ

Dao Tiện Rãnh ATD___E__G

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook