TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

         Mọi hoạt động kinh doanh đều nhằm mục đích gia tăng lợi nhuận và chúng tôi Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp Chính Xác Sài Gòn - SPIT cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi còn luôn hướng tới xây dựng hình ảnh doanh nghiệp " Phát triển - Đạo đức kinh doanh" đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên. Tạo môi trường cho tất cả các thành viên của chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì được lao động, được xây dựng,cống hiến lắng nghe và chia sẻ. 

        Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm dụng cụ cơ khí cắt gọt CNC Chất lượng - Chính xác đem đến lợi ích tối ưu nhất cho KH và  xây dựng công ty ngày càng phát triển trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cơ khí, bên cạnh đó còn đảm bảo các yếu tố:

- Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa công ty

- Bảo vệ quyền lợi của cán bộ công nhân viên công ty

- Bảo vệ môi trường

- Tạo môi trường điều kiện phát triển cho nhân viên công ty

- Luôn ưu tiên lợi ích cộng đồng

 

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook