TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

► TẦM NHÌN 

SPIT sẽ cố gắng phấn đấu trở thành một trong những công ty chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực cung ứng các mặt hàng dụng cụ  nghành công nghiệp đến năm 2025.

► SỨ MỆNH  

SPIT luôn học hỏi trao dồi kĩ năng, để cung ứng các mặt hàng chất lượng nhất trong lĩnh vực dụng cụ nghành công nghiệp. Góp phần vào sự thành công và phát triển của quý khách hàng cũng như quý đối tác của Spit.

► GIÁ TRỊ CỐT LÕI  

 

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook