PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Phương châm hoạt động 

-     Với nhân viên: Không ngừng tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, tạo môi trường làm việc dân chủ, đề cao tính sáng tạo và cống hiến.

-     Với đối tác: Phương châm kinh doanh của SPIT là tin cậy,hợp tác hai bên cùng có lợi (win – win).

-     Với xã hội: Xây dựng công ty thân thiện với môi trường, gắn bó, chia sẻ với cộng đồng.

-     Với khách hàng: Không ngừng tối đa hóa lợi ích của khách hàng.

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook