Dịch vụ

Sữa chữa và lắp đặt máy gia công CNC

17-05-2016 657

Công ty TNHH TNHH DC CN Chính Xác Sài Gòn chuyên đảm nhận việc sửa chửa, lắp...

Xem thêm

Logo Đối tác

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook