COLD SAW FOR ALUMINUM

  • Giá bán: Contact
  • Application Work material Dimension
    : アルミニウム / Aluminum
    : エンジンブロック、シリンダーヘッド / Engine block, Cylinder head, wheel : Diameter 280 - 800mm
    : Kerf 2.0 - 10.0mm
    : Teeth 28 - 180

Maybe you'll like

COLD SAW BLADE

Price: Contact

Partners

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Support

facebook