Contact

SAI GON PRECISION INDUSTRIAL TOOL CO., LTD

REPRESENTATIVE OFFICE IN SOUTH

NO.2H Lienkhu 2-10 Street, BHHA Ward, Binh Tan District, HCMC

HCMC office: 361 Le Trong Tan Street, Son Ky w., Tan Phu Dist., HCMC

HN office: No. 9, Duy Tan Street, Dich Vong Hau w., Cau Giay Dist., HN Capital

email: info@spit.com.vn

Partners

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Support

facebook