Contact

SAI GON PRECISION INDUSTRIAL TOOL CO., LTD

REPRESENTATIVE OFFICE IN SOUTH

NO.49/17,18D Street, BHHA Ward, Binh Tan District, HCMC

REPRESENTATIVE OFFICE IN NORTH

#501, No.5 To Hien Thanh, Phuc La Ward, Ha Đong Dictrict, Ha Noi.

HP: 0909 530 955

Email: duc-phan@spit.com.vn

Partners

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Support

facebook