TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Công ty SPIT là nhịp cầu kết nối giữa các nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các dụng cụ cắt gọt, mài và đánh bóng với thị trường Việt Nam. Công ty SPIT là công ty cung cấp đầy đủ nhất các giải pháp phục vụ gia công cơ khí về chủng loại dụng cụ, tư vấn kỹ thuật, tồn kho theo nhu cầu của khách hàng.

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook