TƯ VẤN KỸ THUẬT

24/05/2016 | 11:36 GMT+7 939

Chính sách của SPIT là “Tư vấn nhằm giải quyết các vấn đề của khách hàng”. Theo đó, SPIT luôn chú trọng đến việc làm hài lòng khách hàng thông qua dịch vụ tư vấn toàn diện, cung cấp giải pháp, vận hành và cùng khách hàng thực hiện giải pháp, để biến những giải pháp trên cơ sở lý thuyết thành hiện thực, và các dịch vụ sau khi chạy thử thành công bao gồm việc kiểm định tính hiệu quả của các giải pháp.

Các dịch vụ tư vấn bao gồm:

- Tư vấn chọn giải pháp phù hợp cho nguyên công.

- Chạy test thử sản phẩm cùng với nhân viên kỹ thuật của nhà máy.

 

Logo Đối tác

https://www.honda.com.vn
http://futu1.com.vn/news/gioi-thieu.htm
Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến

facebook