TRAY B4

  • Giá bán: Contact

- Model: B4

- Out size dimension: 510 x 340 x 169 mm

- Inner dimension: 460 x 304 x 162 mm

- Colour:

+ Xanh dương (blue), Đỏ (red)

+ Xanh lá cây (green), Vàng (yellow)

Maybe you'll like

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Partners

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Support